BALTIC RESORT MIELENKO

Komfortowe domki apartamentowe nad morzem

BALTIC RESORT MIELENKO

Komfortowe domki apartamentowe nad morzem

Domki apartamentowe Baltic Resort Mielenko. Regulamin

fala

Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji i najmu apartamentów wczasowych.

 1. Dokonanie rezerwacji (wpłacenie 30% ceny pobytu) oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu i zawarcie umowy.
 2. Uzgodnioną rezerwację wstępną należy wpłacić w ciągu 3 dni na nr konta 46 1090 0088 0000 0001 4156 4967. Brak wpłaty w ustalonym terminie oznacza anulowanie rezerwacji wstępnej.
 3. Wynajmujący dokonując rezerwacji wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych potrzebnych wyłącznie do dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r.
 4. W dniu przyjazdu właściciel ma prawo pobrać zwrotną kaucję w kwocie 300 zł.
 5. Pozostałą kwotę za pobyt należy wpłacić gotówką w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy.
 6. Wynajmujący zobowiązany jest uregulować całą należność za pobyt jeśli nawet jego pobyt ulegnie skróceniu lub opóźnieniu z przyczyn niezależnych od właściciela.
 7. Jeżeli wynajmujący skraca czas pobytu w ośrodku kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 8. Do opłaty za pobyt należy doliczyć opłatę miejscową (klimatyczną) oraz opłatę za zażycie energii elektrycznej (wg wskazań licznika, wg stawki 1kWh = 1,5 zł).
 9. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz smażenia ryb, zakaz palenia tytoniu, świeczek (papierosy można palić w miejscu do tego wyznaczonym).
 10. W przypadku gdy Wynajmujący narusza spokój, bezpieczeństwo i dobro sąsiadów, Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia wynajmującemu pobytu w apartamencie i nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas pobytu.
 11. Wykroczenie przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od 22:00 do 7:00 rano pozwala właścicielowi wezwać policję oraz wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym.
 12. Wynajmujący jest zobowiązany do zwrotu apartamentu w stanie zastanym (w dniu przyjazdu), umytych naczyń, urządzeń sanitarnych, sprzętów kuchennych, itp.
 13. Za czasowy brak wody i prądu właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Doba hotelowa zaczyna się od 16:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd).
 15. Zakwaterowanie i wykwaterowanie w apartamencie odbywa się w obecności właściciela lub osoby upoważnionej.
 16. Cena usług świadczonych przez ośrodek Baltic Resort nie obejmuje ubezpieczenia za doznane urazy na zdrowiu, zniszczenie majątku, kradzieże, uszkodzenie samochodu, w czasie pobytu właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Wynajmujący odpowiada finansowo za powstałe w apartamencie szkody w czasie jego pobytu oraz zobowiązuje się naprawić zniszczenie na jego koszt.
 18. Na terenie Ośrodka mogą przebywać tylko osoby zameldowane.
 19. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na terenie ośrodka możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.

 Dziękujemy za zapoznanie się z naszym regulaminem i przestrzeganie jego postanowień.