BALTIC RESORT MIELENKO

Komfortowe domki apartamentowe nad morzem

BALTIC RESORT MIELENKO

Komfortowe domki apartamentowe nad morzem

BALTIC RESORT MIELENKO

Komfortowe domki apartamentowe nad morzem

Domki apartamentowe Baltic Resort Mielenko. Regulamin

fala

Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji i najmu apartamentów wczasowych.

 1. Dokonanie rezerwacji (wpłacenie 30% ceny pobytu) oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu i zawarcie umowy.
 2. Uzgodnioną rezerwację wstępną należy wpłacić w ciągu 3 dni na nr konta 46 1090 0088 0000 0001 4156 4967. Brak wpłaty w ustalonym terminie oznacza anulowanie rezerwacji wstępnej.
 3. Wynajmujący dokonując rezerwacji wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych potrzebnych wyłącznie do dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r.
 4. W dniu przyjazdu właściciel ma prawo pobrać zwrotną kaucję w kwocie 300 zł.
 5. Pozostałą kwotę za pobyt należy wpłacić gotówką w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy.
 6. Wynajmujący zobowiązany jest uregulować całą należność za pobyt jeśli nawet jego pobyt ulegnie skróceniu lub opóźnieniu z przyczyn niezależnych od właściciela.
 7. Jeżeli wynajmujący skraca czas pobytu w ośrodku kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 8. Do opłaty za pobyt należy doliczyć opłatę miejscową (klimatyczną) oraz opłatę za zażycie energii elektrycznej (wg wskazań licznika, wg stawki 1kWh = 1,5 zł).
 9. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz smażenia ryb, zakaz palenia tytoniu, świeczek (papierosy można palić w miejscu do tego wyznaczonym).
 10. W przypadku gdy Wynajmujący narusza spokój, bezpieczeństwo i dobro sąsiadów, Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia wynajmującemu pobytu w apartamencie i nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas pobytu.
 11. Wykroczenie przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od 22:00 do 7:00 rano pozwala właścicielowi wezwać policję oraz wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym.
 12. Wynajmujący jest zobowiązany do zwrotu apartamentu w stanie zastanym (w dniu przyjazdu), umytych naczyń, urządzeń sanitarnych, sprzętów kuchennych, itp.
 13. Za czasowy brak wody i prądu właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Doba hotelowa zaczyna się od 16:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd).
 15. Zakwaterowanie i wykwaterowanie w apartamencie odbywa się w obecności właściciela lub osoby upoważnionej.
 16. Cena usług świadczonych przez ośrodek Baltic Resort nie obejmuje ubezpieczenia za doznane urazy na zdrowiu, zniszczenie majątku, kradzieże, uszkodzenie samochodu, w czasie pobytu właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Wynajmujący odpowiada finansowo za powstałe w apartamencie szkody w czasie jego pobytu oraz zobowiązuje się naprawić zniszczenie na jego koszt.
 18. Na terenie Ośrodka mogą przebywać tylko osoby zameldowane.
 19. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na terenie ośrodka możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.

 Dziękujemy za zapoznanie się z naszym regulaminem i przestrzeganie jego postanowień.